Bạn cần một văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho công việc kinh doanh: điện thoại, máy Fax, máy photo, kết nối Internet, trang web, địa chỉ E-mail, phòng họp tiện nghi tại trung tâm Q.1 – TP.HCM nhưng số lượng nhân viên ngồi ở văn phòng chỉ cần 1-2 người. Việc thuê một văn phòng trọn gói chưa phải là giải pháp tối ưu à Văn phòng chia sẻ sẽ giải quyết giúp bạn vấn đề này.